Point of Awareness

Gepubliceerd op 1 april 2020 om 14:47

Het zijn bijzondere tijden, en dat zijn het.
Volgens mij zijn we begonnen met de verschuiving van de wereld waarin materie centraal staat, naar een nieuwe wereld met normen en waarden die uitgaan van harmonie, liefde en licht.
Mijn intentie voor dit blog, wat ik Point of Awareness heb genoemd, is dat het bijdraagt aan het verankeren van de hierboven genoemde normen en waarden.
Point of Awareness doet dat door aan te zetten tot bezinning, besef en bewustzijn. Ik zie deze 3 begrippen trouwens, onlosmakelijk met elkaar verbonden in deze context.
Point of awareness zet aan tot bezinning. Bezinning leidt tot een besef. Het besef leidt weer tot (een verandering in) bewustzijn.

Ik versta onder Bezinning het scheppen van ruimte en tijd om in mijn eigen stilte na te gaan wat er de afgelopen periode is gebeurd.
Ik zal dit illustreren aan de hand van een voorbeeld.
Neem nu het Corona virus en wat dit teweegbrengt. Het leven van de mensen overal ter wereld staat op zijn kop. Velen zijn ziek, en zij die niet ziek zijn, worden links- of rechtsom in hun doen en laten beperkt, door de geldende maatregelen om het virus in te dammen.
Wat is er aan de hand? Wat is de bedoeling van deze gebeurtenissen?
Ik vind het interessant om dat uit te zoeken.
Dat doe ik met de Tzolkin als instrument. Deze kalender gebruik ik om enkele belangrijke data die direct verband houden met het verloop van de uitbraak van het virus, te decoderen.

Vandaag, 1 april, heet de dagenergie Blauwe Elektrische Nacht. Een van de kenmerken van de energie van Blauwe Nacht is Bezinning.
Wat ik opvallend vind is dat de energie van dood, van loslaten, sterk vertegenwoordigd is.
Tegelijkertijd is de energie van nieuwe gebieden verkennen en ontdekken ook heel sterk aanwezig.
Als ik er goed over nadenk, dan kan dit ook bijna niet anders. Iets nieuws kan pas de gelegenheid krijgen om zich aan te dienen als het oude losgelaten wordt.
Ik vind het ook logisch, dat de energie van geboorte dit hele gebeuren begeleidt en faciliteert.
Ook de energieën van bezinning en reflectie zijn nadrukkelijk aanwezig. En wat ik misschien nog wel het belangrijkste vind, is dat de bedoeling van het hele gebeuren is, dat het mag leiden tot een mooiere, meer harmonische wereld.

Dit deed mij tot het Besef komen, dat, dat wat er nu aan de hand is in de wereld, niet zomaar, toevallig, gebeurt. Er is een reden voor.
Bovendien lopen we energetisch op dit ogenblik het pad van geboorte, dat leidt naar het onderzoeken van onverkende werelden. Voor mij persoonlijk maakt deze blog onderdeel uit van het laatste.
Dat besef leidde bij mij tot een verschuiving in mijn bewustzijn. Ik voelde de negatieve emoties die ik had aan het begin van dit proces, plaats maken voor een gevoel van dankbaarheid dat ik onderdeel ben van deze wereld, die op weg is naar een belangrijke transitie.
En dat is wat ik voorsta met Point of Awareness. Door Bezinning en Besef komen tot een nieuw Bewustzijn, door middel van dit blog.

Het zijn bijzondere tijden, en dat zijn het.

 


 »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.